Ookami no Chikara Ninja

De naam: Ookami no Chikara

Wat betekent de naam Ookami no Chikara en waar komt deze vandaan.

Ninja’s zijn de personen die het Ninjutsu beoefenen. Het Ninjutsu wordt hierdoor ook wel de krijgskunst van de Ninja genoemd. Het is dus een krijgskunst en geen vechtsport. Bij een krijgskunst staat het overleven, bijvoorbeeld op het slagveld, centraal en bij een sport staat het aantal punten in een wedstrijd centraal. Ook als men wordt aangevallen op straat werkt men niet met punten en zal men zich echt moeten verdedigen. Al zal het niet op de zelfde manier gaan als op het slagveld natuurlijk. Bij de krijgskunst Ninjutsu zijn dus geen wedstrijden. Dit zijn dus belangrijke verschillen die wel eens worden vergeten. 

                                                                             

Het Ninjutsu ontstond meer dan 800 jaar geleden onder het Ninjavolk in Japan. De Japanse maatschappij werd geregeerd door een krijgerklasse, de Samurai, die over alles heersten zoals het land en het volk. De Samurai hoefden alleen verantwoording af te leggen aan hun heer, de Shogun.
De Ninja’s dienden de Samurai niet en vluchtten weg naar de schrale, koude bergstreken van Iga en Koga. Daar trainden ze zich in de krijgskunsten om zich goed te kunnen verdedigen mocht dit nodig zijn. Er wordt wel beweerd dat hun kunst gebaseerd is op een grootse Chinese militaire tekst, geschreven door Sun Tzu. Na verloop van tijd werden de Ninjakrijgers gevreesd in heel Japan. Zelfs de machtige Samurai keek over zijn schouder als het gerucht ging dat er een Ninja in de omgeving opereerde.

De Ninja’s leerden zichzelf te verdedigen en leerden te vechten om te overleven en zij leefden ook op die manier. De Ninja’s leefden in de natuur en waren onderdeel van de natuur geworden. Ze waren als het ware één met die natuur. Hierdoor wisten ze veel van geneeskrachtige kruiden en van energie. De mensen uit de buurt kwamen dan ook met hun problemen naar ze toe. Doordat de Ninja’s deze mensen vaak met succes hielpen kregen ze aanhang van de mensen uit hun omgeving. De priesters van de keizer van Japan reageerden hier niet positief op en stuurden de Samurai om de Ninja's uit te schakelen en uit te roeien. Hierdoor werden de Ninja’s onderdrukt.               
 Nu wil ik het woord onderdrukt gebruiken als een bruggetje naar de uitleg over de naam 
 Ookami no Chikara. Toen ik mijn leraarschap had gehaald en dus Ninja leraar was bij The Iga      Warrior kregen mijn Ninjascholen een eigen naam. Als Ninja zijnde kies je niet een naam uit  die mooi klinkt maar een naam die ook een betekenis heeft. Ik heb met mijn leraar: Kancho G.W.  Lekanne dit Deprez een paar uur zitten praten over wat mijn naam zou kunnen zijn en wat de naam betekende. Ik vertelde hem over mijn andere interesses om hem een idee te geven waar ik nog meer in  geïnteresseerd ben.

Eén van de dingen waarin ik ben geïnteresseerd zijn indianen. 

Als je de geschiedenis van de indianen naast de geschiedenis van de Ninja legt zijn er best wel veel overeenkomsten. Ook de indianen leefden in en van de natuur en ook zij werden gevreesd en onderdrukt. Dit spreekt men misschien meer aan omdat de geschiedenis van de indianen recenter is dan de geschiedenis van de Ninja’s. Vandaar de interesse in beide !! Ik wilde een naam die niet snel gebruikt wordt en die een connectie heeft met beide geschiedenissen en leefwijzen. Ik wilde mijn naam verbinden aan een dier. Een dier met betekenis en die beide geschiedenissen en leefwijzen uitdraagt maar die ook mijn kwaliteiten en kunnen uitdraagt. 


Ik heb gekozen voor DE WOLF en zijn krachten.                                                                               

Waarom vergelijk ik mij met de Wolf hoor ik je nu denken!!! Ik spreek nu uit ervaring dat mensen mij dit vragen.  Ik train vanaf 1989 en heb mijn leven ingesteld als Ninja, de Ninja kan overleven en zichzelf aanpassen, ook de Wolf kan dat. De Ninja kan een vriend zijn maar ook de vijand zijn, ook de Wolf kan dat. De Ninja leeft in en van de natuur, ook de Wolf doet dat. Alles wat de Ninja’s doen en kunnen heeft de Wolf ook in zich en daarmee wil ik me graag vergelijken.
Vandaar de naam: Ookami no Chikara.

Ookami no Chikara betekent dan ook in het Engels: Wolf Power, of in het Nederlands de Kracht van de Wolf. Ik vond dat geen naam voor een Japanse krijgskunst en ik heb de naam laten vertalen in het Japans. Deze vertaling is dus: Ookami no Chikara. In karakter is het op de volgende wijze vertaald:      


                                                                  

    狼の力     = Ookami no Chikara = Kracht van de Wolf

     忍者                 = Ninja 
 
    忍び                  = Shinobi = Afkorting van: Ninja, Ninjutsu, Undercover, Tolerantie

     忍びの者  = Shinobi no Mono = Ninja

 Nu zijn jullie wat wijzer geworden over hoe deze naam tot stand is gekomen en wat ik daarmee wil uitdragen. Ik wil graag dat al mijn leerlingen op dezelfde manier deze boodschap uitdragen. Doorzetten als het kan en als het nodig is jezelf verdedigen in alle denkbare situaties, deze situaties hoeven niet persé vechtsituaties te zijn. Dit kunnen ook situaties zijn in het dagelijks leven. Opgeven is makkelijker dan doorzetten. Vergeet niet dat doorzetters evenveel tegenslagen hebben als de mensen die opgeven maar de doorzetters onderscheiden zich door, door te zetten. Dat is wat Ookami no Chikara betekent.

Ik hoop je te begroeten in één van mijn dojo’s.

Sensei Graham Brussee                                      

Shidoshi-ho